Překlady a tlumočení -   

 1.  Rodné listy
      (rozsudky o rozvodu, osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství,
      oddací listy, úmrtní listy, dědické listy,...)

 2.  Výpisy z rejstříku trestů

 3.  Vysvědčení, diplomy, certifikáty
      (potvrzení o studiu, výuční listy, osvědčení, prohlášení, indexy,... )

 4.  Smlouvy
      (kupní, nájemní, zprostředkovatelské,...)

 5.  Obchodní korespondence a listiny
      (výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z trestního rejstříku, živnostenské
      listy a koncesní listiny, zakladatelské listiny, stanovy, bankovní informace...)

 6.  Žádosti o právní pomoc
      (dožádání právní pomoci i vyřízená právní pomoc, mezinárodní zatykače)

 7.  Texty ekonomické povahy
      (auditorské zprávy, účetní závěrky, výroční zprávy,
      daňová přiznání, bankovní informace, zápisy z valných hromad...)

 8.  Texty právní povahy
      (zákony, vyhlášky, směrnice, notářské zápisy, plné moci...)

 

  A další

 

Vyhledávání

Kontakt

Mgr. Martin Bárta Privat:
Koželužská 148
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Zaměstnání:
Gymnázium Bystřice n. P.
Nádražní 760
593 12 Bystřice nad Pernštejnem
tel.:+420 566 552 920 - práce fax: +420 566 552 310 - práce mobil: +420 732 558 808